انتخاب برگه

سامانه حسابداری یکپارچه

سامانه حسابداری یکپارچه در نرم افزار مطب کلینیک 24 کلینیک 24 امور حسابداری شما را ساده می کند، برخی از امکانات بخش حسابداری در ادامه آورده شده است صورت وضعیت شیفت جاری گزارش صندوق و شیفت مدیریت درآمد مدیریت هزینه ها لیست بدهکاران گزارشات متنوع بر اساس تاریخ ، درآمد ،...
سوالی دارید؟ چت از طریق واتس اپ