دانلود نرم افزار

 

Telegram for desktop  دانلود

Ammyy Admin Corporate 3.5 Final   دانلود

AnyDesk     دانلود

WinRAR 4.20 64bit     دانلود

WinRAR 4.20 32bit     دانلود

ZK Finger Print Driver     دانلود

Farsi Font B_2     دانلود

Microsoft Dotnet framework4.part2     دانلود

Microsoft Dotnet framework4.part1      دانلود

Microsoft Expression Encoder 4.part2      دانلود

Microsoft Expression Encoder 4.part1      دانلود

Microsoft Dotnet framework4.part4      دانلود

Microsoft Dotnet framework4.part3      دانلود

Stimulsoft Report 2012     دانلود

NXPowerLite    دانلود

PDFill PDF Editor v12.0.6  64bit    دانلود

PDFill PDF Editor v12.0.6  32bit    دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.