انتخاب برگه

نرم افزار زنان و زایمان

نرم افزار ویزیت زنان و زایمان

نرم افزار زنان و زایمان کلینیک 24 برا اساس اطلاعات مراکز پزشکی و مراقبت های ویژه از مادران، جنین و نوزادان بالغ متمرکز شده است . در واقع در این نرم افزار شما میتوانید کلیه اطلاعات تخصصی مطب، مالی و حسابداری ، مادران و مراجعه کنندگان از اولین تاریخ ورود به مطب یا سایر مراکز پزشکی را تا انجام عملیات و خدمات پزشکی تا بهبود و تولد نوزاد و حتی بعد از آن را ثبت نمائید. در این میان میتوانید از گزارش های متنوع از قبل طراحی شده استفاده نمائید و یا با استفاده از سیستم گزارس ساز فیلد بیلدر گزارش خاص خود را طراحی کنید.

نرم افزار تخصصی زنان و زایمان مجهز به سیستم فیلد ساز، فرمول ساز و گزارش ساز می باشد. که این سیستم ها قابلیت توسعه نرم افزار طبق پرونده تخصصی پزشک را توسط کاربر فراهم می سازد.

نسخه های نرم افزار زنان و زایمان

این نرم افزار با استفاده از مشاوره پزشکان متخصص در کلیه بخشهای تخصصی نرم افزار زنان و زایمان،نرم افزاری جامع و مدیریتی در نسخه های متعدد شامل نرم افزار زنان و زایمان مطب ،نرم افزار زنان و زایمان کلینک و درمانگاه و نرم افزار زنان و زایمان پلی کلینیک تولید نموده است.

حسابداری کلینیک زنان و زایمان

امکان تهیه گزارشات مالی و تهیه گزارشات مدیریتی متنوع جهت بالا بردن کیفیت کنترل مدیریت و کنترل بهتر عملکرد پزشکان و دستیاران و کارکنان سازمان. امکان تعریف سطوح دسترسی فرمها و گزارشات جهت هر فرم ( بدین منظور که محدوده دسترسی به گزارشات را برای کاربران سیستم میتوان به صورت دلخواه تغییر داد). مثلا کاربران پذیرش به گزارشات کارکرد پزشکان دسترسی نداشته و یا گزارشات مالی تنها در اختیار بخش مالی قرار گیرد، تنها بخشی از امکاناتی است که برای بخش نرم افزار حسابداری در نظر گرفته شده است.

روند ثبت پرونده الکترونیک بیمار

پس از مراجعه بیمار و انجام مراحل پذیرش (به هر شیوه ای مانند اثر انگشت ، بارکد خوان و…) با نوع بیمه بیمار و صندوق ،درصورت نیاز بیمار به بخش درمان ارجاع داده می شود.پس از مراجعه به بخش تخصصی درمان درصورت نیاز ،اطلاعات مربوط به شرح درمان بیمار در بخش جزئیات تخصصی پرونده ثبت می گردد. همچنین نرم افزار زنان و زایمان قابلیت صدور صورتحساب عمل جراحی بیمار و هزینه های بیمار را به صورت ریزعملیات دارا می باشد.

امکانات مهم نرم افزار زنان و زایمان

بخش های تحصصی نرم افزار زنان و زایمان

 • معاینه و تشخیص
 •  ویزیت
 • اعمال جراحی
 • اعمال سرپایی
 • پرونده بارداری
 • شرخ حال و سوابق بیمار
 • مشاوره
 • مراقبت های ویژه عوارض بارداری
 • ثبت نتایج آزمایش های دوران بارداری
 • سونوگرافی
 • ثبت مراقبت های معمول پس از زایمان
 • نازائی
 • …..
 • صندوق اتوماتیک یا صندوق دستی ؟
 • سیستم نوبت دهی رایان طب
 • سیستم نسخه نویسی و ورود اطلاعات داروئی
 • سیستم الصاق تصویر و مدیریت پرونده الکترونیکی نرم افزار زنان و زایمان
 • مزایای استفاده از پرونده الکترونیک
 • سیستم فیلد بیلدر -سیستم فرمول بیلدر
 • سیستم جزئیات تخصصی درمان و ورود سایر اطلاعات
 • سیستم طراحی گزارشات
 • سیستم قیمت دهی رایان طب
 • برخی از تعاریف اولیه اتوماسیون درمانی رایان طب
 • برخی از امکانات مدیریتی جهت مدیران مالی
 • برخی از گزارشات مالی و مدیریتی
 • سیستم رزرواسیون نوبت دهی رایان طب
 • نرم افزار انبار اقلام مصرفی رایان طب
 • پذیرش و تشکیل پرونده در نرم افزار زنان و زایمان کلینیک 24
 • سیستم تشخیص درمان
 • لیست خدمات و سوابق بیمار
 • ارائه خدمات جدید در نرم افزار زنان و زایمان
 • امکانات کنترلی سقف های مالی در ارائه خدمات
 • قابلیت های مرتبط با کارکرد پزشکان درارائه خدمات
 • کنترل های امنیتی در ارائه خدمات
 • صندوق اتوماتیک نرم افزار کلینیک 24
 • مزایای استفاده از صندوق اتوماتیک کلینیک 24
 • تاثیراستفاده از صندوق اتوماتیک در گزارشات مالی
 • صندوق دستی و سیستم عملیات چککلینیک 24
 • مزایای استفاده از صندوق دستی کلینیک 24
 • تاثیر صندوق دستی در محاسبه کارکرد پزشکان