انتخاب برگه

نرم افزار کاشت مو

کلینیک 24 به صورت تخصصی و پیوسته از 10 سال پیش تا کنون بر روی اتوماسیون نرم افزار مطب و سوابق درمانی فعالیت می نماید .در این راه از نظریات و مشاوره های ارزشمند پزشکان و دندانپزشکان و سایر مراکز پزشکی، درمانی و پاراکلینیکی ارجمند بهره برده و با پیاده سازی اتوماسیون برای تخصص های مختلف به نرم افزاری جامع در دو حوزه ی پذیرش و درمان رسیده است. در ادامه با برخی از امکانات اتوماسیون جامع مدیریت مراکز پزشکی کلینیک 24 آشنا می شویم.

با توجه به اینکه کلینیک 24 بصورت روزانه در حال توسعه و بهبود اتوماسیون نرم افزار مطب کلینیک 24 می باشد همواره بخش زیادی از تغییرات و امکانات جدید در سایر نسخه های رزومه وارد میشود. ولی تغییرات جدید در کانال تلگرام@Clinic24  با هشتک #تغییرات قابل پیگیری می باشند.

پذیرش و تشکیل پرونده
 • امکان نمایش بیماران هر پزشک  درمانیتور مرکزی
 • نمایش تعداد بیماران موجود در صف جهت هر پزشک در مانیتور مرکزی
 • امکان ثبت اثر انگشت بیماران جهت سیستم نوبت دهی نرم افزار و شناسایی بیمار در پذیرش و بخشهای تخصصی درمان
 • امکان تشکیل پرونده های تخصصی به تعداد نا محدود برای یک بیمار
 • تشکیل پرونده به صورت خانوادگی و شناسایی اعضای خانواده
 • تشخیص افراد تحت تکفل جهت تسویه صورت حساب های مالی
 • تشخیص اعضاء یک خانواده جهت تعیین سقف اعتبار مالی به میزان تعریف شده از سازمان مربوطه
 • قرار دادن بیماران در گروه های خاص جهت شناسایی و تعریف تعرفه های متنوع
 • مشخص نمودن نوع سازمان بیمه برای هر بیمار
 • مشخص نمودن نکات مثبت بالینی و بیماری های خاص هر بیمار
 • مشخص نمودن سقف بیمه سازمانها جهت یک بیمار خاص
 • مشخص نمودن درصد فرانشیز جهت یک بیمار خاص
 • امکان مشخص نمودن بیماران بدحساب جهت مسدود نمودن پرونده
 • امکان ذخیره تصویر بیمار از طریق دوربین متصل به نرم افزار جهت شناسایی بیمار در بخشهای مختلف