درمانگاه رسالت

مرکز جراحی ارتوپدی و درمانگاه شبانه روزی رسالت

کلینیک ۲۴ مفتخر به همکاری با مرکز جراحی ارتوپدی و درمانگاه شبانه روزی رسالت گردید.این شرکت پروژه اتوماسیون مرکز جراحی ارتوپدی و درمانگاه شبانه روزی رسالت اصفهان واقع در خیابان ارتش – جنب خانه معلم را به سرانجام رسایند.
شماره های تماس مرکز جراحی و ارتوپدی رسالت
۳۶۲۸۱۵۹۳- ۰۳۱
۳۶۲۷۵۶۵۳ – ۰۳۱

نوشته های مشابه