انتخاب برگه
کلینیک 24 امور حسابداری شما را ساده می کند، برخی از امکانات بخش حسابداری در ادامه آورده شده است
 • صورت وضعیت شیفت جاری
 • گزارش صندوق و شیفت
 • مدیریت درآمد
 • مدیریت هزینه ها
 • لیست بدهکاران
 • گزارشات متنوع بر اساس تاریخ ، درآمد ، هزینه ، معرف ، خدمت ، پزشک و …
 • گزارش سایر پرداخت ها(کارتخوان ، چک و …)
 • کارکرد پزشکان بر اساس ویزیت ها واعمال
 • کارکرد پرستاران بر اساس اعمال سرپائی و ساعات کاری همراه با گزارشات کارکرد پرستاری
 • مدیریت گروه های هزینه
 • گروه بندی درآمد ها بر اساس پزشکان و خدمات
 • گزارش گیری از انواع درآمدها و هزینه ها
 • مشاهده لحظه ای درآمد و کنترل موجودی صندوق و…

از طریق فرم زیر نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال بفرمایید.

  سوالی دارید؟ چت از طریق واتس اپ