انتخاب برگه

نرم افزار ترک اعتیاد

کلینیک 24 به صورت تخصصی و پیوسته از 10 سال پیش تا کنون بر روی اتوماسیون نرم افزار مطب و سوابق درمانی فعالیت می نماید .در این راه از نظریات و مشاوره های ارزشمند پزشکان و دندانپزشکان و سایر مراکز پزشکی، درمانی و پاراکلینیکی ارجمند بهره برده و با پیاده سازی اتوماسیون برای تخصص های مختلف به نرم افزاری جامع در دو حوزه ی پذیرش و درمان رسیده است. در ادامه با برخی از امکانات اتوماسیون جامع مدیریت مراکز پزشکی کلینیک 24 آشنا می شویم.

با توجه به اینکه کلینیک 24 بصورت روزانه در حال توسعه و بهبود اتوماسیون نرم افزار مطب کلینیک 24 می باشد همواره بخش زیادی از تغییرات و امکانات جدید در سایر نسخه های رزومه وارد میشود. ولی تغییرات جدید در کانال تلگرام@Clinic24  با هشتک #تغییرات قابل پیگیری می باشند.

گروه خدمات و سرویس های پیش فرض در نرم افزار مدیریت ترک اعتیاد

 • آمار روزانه دارویی 
 • آمار ماهیانه دارویی 
 • آمار مصرفی داروها با تعیین بازه مشخص 
 • و هر کدام از موارد بالا با تعیین دارو یا دارو های مورد نظر 
 • امکان چاپ دفتر دارویی 
 • چاپ خودکار درخواست دارویی 
 • آمار بیماران جدید پذیرش شده و خارج شده از درمان 
 • آمار روزانه بیماران 
 • آمار ماهیانه بیماران 
 • مشاهده غایبین با تعیین تعداد روز های غیبت 
 • دسته بندی بیماران به صورت تمامی بیماران ، بیماران فعال ، بیماران غیر فعال 
 • جستجوی سریع و آسان در لیست بیمارن 
 • ثبت تصویر بیمار در پرونده بیماران 
 • ثبت دارو های دریافتی بیماران 
 • ثبت پرداختی بیماران 
 • ثبت دستورات پزشک 
 • ایجاد و مدیریت پرسنل کلینیک و حقوق و بیمه آنها 
 • ثبت حضور و غیاب و ساعات ورود و خروج پرسنل 
 • یادآوری امور لازم در پرونده بیماران ( فرم شماره 5 ) 
 • ثبت انواع هزینه های کلینیک 
 • آمار مالی و درآمد کلینیک در بازه های زمانی مختلف و مربوط به درآمد های مختلف 
 • ثبت دستورات روانشناس 
 • ثبت آزمایش های بیماران 
 • چاپ کامل و جزء به جزء پرونده بیماران 
 • فرم های دریافتی داروی بیماران 
 • فرم هویت 
 • تعهد نامه درمان 
 • پرداختی بیمار 
 • فرم پیگیری درمان 
 • فرم اطلاعات پایه 
 • فرم دستورات پزشک 
 • فرم دستورات روانشناس 
 • فرم تنظیم دوز متادون 
 • فرم پرستار 
 • امکان چاپ کارت شناسایی به همراه تصویر جهت بیماران 
 • امکان چاپ فرم ارجاع خودکار جهت بیماران 
 • امکان چاپ رسید دارویی ماهیانه بیماران 
 • امکان گرفتن خروجی از اطلاعات و آمارها 
 • امکان ایجاد و مدیریت کاربران با سطوح دسترسی مختلف به بخشهای مختلف نرم افزار 
 • ایجاد خودکار فایل های پشتیبان و بازیابی آنها 
 • تعیین قیمت انواع داروها 
 • در صورت نیاز محاسبه قیمت دارو در بخش پرداختی / بدهی بیماران 
 • مشاهده مدت اعتبار و شارژ مالی پرونده بیماران 

 

جزئیات پرونده تخصصی ترک اعتیاد شامل بخش های اصلی زیر می باشد:

 • روند ثبت پرونده الکترونیک بیمار در نرم افزار مدیریت کلینیک ترک اعتیاد :

پس از مراجعه بیمار و انجام مراحل پذیرش و صندوق درصورت نیاز بیمار به بخش درمان ارجاع داده می شود. پس از مراجعه به بخش تخصصی درمان اطلاعات عمومی بیمار یک بار تکمیل می گردد. کلیه اطلاعات مربوط به مراجعات بیمار قابلیت نمایش و گزارش گیری را خواهد داشت.

 • توضیحات تکمیلی :

نرم افزار تخصصی ترک اعتیاد مجهز به سیستم فیلد ساز، فرمول ساز و گزارش ساز می باشد. که این سیستم ها قابلیت توسعه نرم افزار طبق پرونده تخصصی پزشک را توسط کاربر فراهم می سازد. همچنین جهت ثبت اطلاعات قابلیت کار با کیبورد و قلم نوری توسط دستیار پزشک و یا پزشک متخصص مربوطه امکان پذیر می باشد.