انتخاب برگه
راه اندازی سیستم داروخانه

راه اندازی سیستم داروخانه

در سیستم داروخانه اصلی ترین هدف ، قابلیت ثبت اطلاعات دارویی ، مالی و عملیات انجام شده در داروخانه میباشد. راه اندازی این سیستم سبب این میشود: در هر زمان موجودی های دارویی در داروخانه نمایش داده تا از تخطی گری و اشتباه در داروخانه جلوگیری شود. میتوان مشخص کرد چه...
سوالی دارید؟ چت از طریق واتس اپ