انتخاب برگه
مرکز جراحی ارتوپدی و درمانگاه شبانه روزی رسالت

مرکز جراحی ارتوپدی و درمانگاه شبانه روزی رسالت

کلینیک ۲۴ مفتخر به همکاری با مرکز جراحی ارتوپدی و درمانگاه شبانه روزی رسالت گردید.این شرکت پروژه اتوماسیون مرکز جراحی ارتوپدی و درمانگاه شبانه روزی رسالت اصفهان واقع در خیابان ارتش – جنب خانه معلم را به سرانجام رسایند. شماره های تماس مرکز جراحی و ارتوپدی رسالت...
سوالی دارید؟ چت از طریق واتس اپ