انتخاب برگه
عضو جدید خانواده کلینیک 24

عضو جدید خانواده کلینیک 24

آقای دکتر پوسف رحیمی متخصص زیبایی به جمع خانواده بزرگ پزشکان کلینیک 24 پیوستند. اتوماسیون نرم افزاری مدیریت کلینیک زیبایی آقای دکتر یوسف رحیمی با موفقیت راه اندازی شد. کلینیک 24 به ایشان و تیم پرسنل تبریک عرض نموده و برایشان آرزوی موفقیت دارد. آدرس: اصفهان، خیابان...
عضو جدید خانواده کلینیک 24

عضو جدید خانواده کلینیک 24

آقای دکتر سعید سرندی جراح و دندانپزشک به جمع خانواده بزرگ پزشکان کلینیک 24 پیوستند. اتوماسیون نرم افزاری مدیریت مطب آقای سعید سرندی با موفقیت راه اندازی شد. کلینیک 24 به ایشان و تیم پرسنل تبریک عرض نموده و برایشان آرزوی موفقیت دارد. آدرس: اصفهان، خیابان توحید میانی،...
عضو جدید خانواده کلینیک 24

عضو جدید خانواده کلینیک 24

آقای دکتر داود آقائی متخصص داخلی به جمع خانواده بزرگ پزشکان کلینیک 24 پیوستند. اتوماسیون نرم افزاری مدیریت مطب آقای دکتر داود آقائی با موفقیت راه اندازی شد. کلینیک 24 به ایشان و تیم پرسنل تبریک عرض نموده و برایشان آرزوی موفقیت دارد. آدرس: اصفهان، پیربکران، ابتدای...
سوالی دارید؟ چت از طریق واتس اپ