انتخاب برگه
طراحی سایت مرکز پژوهشکده قلب و

طراحی سایت مرکز پژوهشکده قلب و

 کلینیک 24 مفتخر به راه اندازی سایت ثبت بیماری های قلبی عروقی ایران با همکاری پژوهشکده قلب و عروق صدیقه طاهره (س) اصفهان و نظر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به نشانی http://prove.mui.ac.ir گردید. بیماری های قلبی عروقی از مهمترین و شایع ترین بیماری های جوامع بشری بوده و...
سوالی دارید؟ چت از طریق واتس اپ