نرم افزار مطب دکتر شیوا صیرفیان

نرم افزار مطب کلیه و نفرولوژی خانم دکتر شیوا صیرفیان

نرم افزار مطب کلیه و نفرولوژی کلینیک24 با امکانات پذیرش ، پرونده الکترونیک ، ثبت تصویر بیمار با وب کم، اسکن آزمایشات، ثبت مراحل درمانی توسط پزشک و حذف [...]
بیشتر بخوانید نرم افزار مطب کلیه و نفرولوژی خانم دکتر شیوا صیرفیان