دکتر جعفر مهوری

نرم افزار مطب متخصص مغز و اعصاب و صرع آقای دکتر جعفر مهوری

نام مرکز: آقای دکتر جعفر مهوری   شرح فعالیت: متخصص مغز و اعصاب  فلوشیپ صرع و الکتروآنسفالوگرافی از دانشگاه های کانادا و آمریکا مشاور در جراحی صرع [...]
بیشتر بخوانید نرم افزار مطب متخصص مغز و اعصاب و صرع آقای دکتر جعفر مهوری