نرم افزار مطب دکتر اسماعیلی نژاد

نرم افزار کلینیک مشاوره و روانشناسی آقای دکتر یوسف اسماعیلی نژاد

نرم افزار کلینیک مشاوره و روانشناسی کلینیک24 با قابلیت نوبت دهی، پرونده الکترونیک، پذیرش ، محاسبه هوشمند تایم پذیرش و هزینه درمان، ثبت پرونده مشاوره بر [...]
بیشتر بخوانید نرم افزار کلینیک مشاوره و روانشناسی آقای دکتر یوسف اسماعیلی نژاد