آقای دکتر امیر مویدنیا

نرم افزار کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی آقای دکتر امیر مویدنیا

نرم افزار کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی کلینیک24 با امکانات پذیرش ، نوبت دهی ، ثبت مراحل پرونده درمانی ، صورتحساب و انبارداری و سامانه پیامک و آرشیو مدارک [...]
بیشتر بخوانید نرم افزار کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی آقای دکتر امیر مویدنیا