نرم افزار مطب

نرم افزار کلینیک کاشت مو آقای دکتر سید فرهاد رجالی

نرم افزار کلینیک کاشت مو کلینیک24 با امکانات پذیرش ، نوبت دهی و پرونده الکترونیک ، درمان قلم نوری ، حسابداری ، انبارداری ، محاسبه کارکرد پرسنل و کادر [...]
بیشتر بخوانید نرم افزار کلینیک کاشت مو آقای دکتر سید فرهاد رجالی