نرم افزار مطب دکتر فرهاد رجالی

تمدید قرارداد پشتیبانی نرم افزار کلینیک کاشت موی طبیعی

حس خوب پشتیبانی را با کلینیک24 تجربه کنید. با تشکر از آقای دکتر فرهاد رجالی (کلینیک کاشت موی طبیعی)  به خاطر تمدید قرارداد پشتیبانی نرم افزار کلینیک  برای [...]
بیشتر بخوانید تمدید قرارداد پشتیبانی نرم افزار کلینیک کاشت موی طبیعی
نرم افزار مطب دکتر علیرضا احمدی

تمدید قرارداد پشتیبانی نرم افزار مطب متخصص قلب و عروق

حس خوب پشتیبانی را با کلینیک24 تجربه کنید. با تشکر از آقای دکتر علیرضا احمدی (متخصص کودکان و نوزادان)  به خاطر تمدید قرارداد پشتیبانی نرم افزار مطب  برای [...]
بیشتر بخوانید تمدید قرارداد پشتیبانی نرم افزار مطب متخصص قلب و عروق
نرم افزار مطب دکتر محسن شریفی

تمدید قرارداد پشتیبانی نرم افزار مطب متخصص گوارش و کبد

حس خوب پشتیبانی را با کلینیک24 تجربه کنید. با تشکر از آقای دکتر محسن شریفی (فوق تخصصی گوارش و کبد)  به خاطر تمدید قرارداد پشتیبانی نرم افزار مطب  برای سال [...]
بیشتر بخوانید تمدید قرارداد پشتیبانی نرم افزار مطب متخصص گوارش و کبد
نرم افزار مطب

تمدید قرارداد پشتیبانی نرم افزار مطب متخصص مغز و اعصاب

حس خوب پشتیبانی را با کلینیک24 تجربه کنید. با تشکر از آقای دکتر محسن رئیسی (متخصص مغز و اعصاب)  به خاطر تمدید قرارداد پشتیبانی نرم افزار مطب  برای سال [...]
بیشتر بخوانید تمدید قرارداد پشتیبانی نرم افزار مطب متخصص مغز و اعصاب
نرم افزار مطب

تمدید قرارداد پشتیبانی نرم افزار مطب متخصص مغز و اعصاب

حس خوب پشتیبانی را با کلینیک24 تجربه کنید. با تشکر از آقای دکتر مسیح صبوری (بورد تخصصي جراحي مغز و اعصاب)  به خاطر تمدید قرارداد پشتیبانی نرم افزار مطب [...]
بیشتر بخوانید تمدید قرارداد پشتیبانی نرم افزار مطب متخصص مغز و اعصاب