انتخاب برگه

سیستم پایش سلامت دانشجوها جهت بررسی وضعیت سلامت، بهداشت و درمان دانشجوها زیر نظر وزارت علوم و به همت مراکز دانشگاهی بزرگ از جمله دانشگاه صنعتی طراحی شده است.
نتایج مطالعات و تجربه های برگزاری پایش سلامت در دوره های مختلف باعث ایجاد استانداردهایی برای طراحی سوالات، نحوه برگزاری، انجام معاینات پزشکی و ثبت نتایج در قالب خروجی های آماری برای پیگیری های آتی شده است.
هدف این سیستم بررسی وضعیت سلامت ، بهداشت و درمان دانشجویان و رسیدگی به آنها بر اساس مشکلات بهداشتی و درمانی برای پیشگیری از مخاطرات آتی و صرف هزینه های درمانی و بازماندن دانشجو از ادامه تحصیل بخاطر مشکلات پزشکی و درمانی میباشد.

پرسشنامه سلامت دانشجویان کلینیک 24

سوالی دارید؟ چت از طریق واتس اپ