انتخاب برگه

با نام افرادی که در زمینه پزشکی فعالیت می کنند به انگلیسی آشنا شویم.

Dentist

دندان پزشک

A dentist, also known as a dental surgeon, is a surgeon who specializes in dentistry, the diagnosis, prevention, and treatment of diseases and conditions of the oral cavity
یک دندان پزشک، یا جراح دندان، نوعی از جراح است که تخصص او در زمینه دندان، تشخیص ، جلوگیری و درمان بیماری ها و کرم خوردگی های دهان است.

Doctor

دکتر

A doctor is a person who work in the healthcare field and can diagnose and treat diseases.
دکتر شخصی است که در زمینه مراقبت های بهداشتی فعالیت و بیماری ها را تشخیص و درمان می کند.

Midwife

ماما، قابله

a person, typically a woman, who is trained to assist women in childbirth.
یک شخص، معمولاً خانم، که آموزش دیده تا در زمینه تولد فرزند به خانم ها کمک کند.

Nurse

پرستار

Nursing is a profession within the health care sector focused on the care of individuals, families, and communities so they may attain, maintain, or recover optimal health and quality of life.
پرستاری حرفه ای از مجموعه مراقبت های بهداشتی است که در زمینه مراقبت از فرد، خانواده یا گروه هایی متمرکز می شوند تا نگهداری، مراقبت و بهبودی سلامتی و کیفیت زندگی افراد را انجام دهند.

Patient

بیمار

A person with health problem
فردی که دارای مشکل سلامتی است.

Specialist

متخصص

An expert is someone who has a prolonged or intense experience through practice and education in a particular field
متخصص فردی است که تجربه قوی و بلندی را با تمرین و مطالعه طولانی مدت در یک زمینه کسب کرده است.
سوالی دارید؟ چت از طریق واتس اپ